loading...

آیدا الانی

بازدید : 36
سه شنبه 14 بهمن 1399 زمان : 21:07

چرا پس از ازدواج باز هم به خانواده قبلی خود وابسته ایم؟ چگونه می توانیم وابستگی را کم تر کنیم؟ آیا وابستگی به خانواده بعد از ازدواج مشکلی ایجاد می کند؟ ارتباط با خانواده بعد از ازدواج چگونه باشد؟

در ابتدا باید بدانید که نقص تربیتی والدین نسبت به فرزندان باعث وابستگی بیش از اندازه فرزندان به خانواده شده و در نتیجه آن فرزندان نمی توانند یک زندگی مستقل داشته باشند.

وقتی فردی با وجود وابستگی شدید به خانواده خود ازدواج می کند، یعنی هنوز آماده ازدواج نیست و در مورد این موضوع منطقی فکر نکرده است.

یکی از نکاتی که قبل از ازدواج باید مورد بررسی قرار گیرد میزان وابستگی فرد به خانواده است. وابستگی بیش از اندازه و بی توجهی بیش از اندازه هر دو به فرد آسیب می رساند، توجه داشته باشید که این وابستگی می تواند مالی، روانی یا عاطفی باشد.

انواع وابستگی به خانواده

وابستگی به خانواده می تواند دو حالت داشته باشد در حالت اول فرد به خانواده وابسته است و فقط در شرایط و موارد خاص به سراغ خانواده می رود. در حالت دوم خانواده برای فرد با اهمیت ترین چیز است، در این شرایط او دوست دارد همیشه در کنار خانواده خود باشد.

حالت دوم آسیب بیشتری به زندگی آن ها وارد می‌کند.

در این شرایط، پس از ازدواج فرد از خانواده خود جدا شده و وارد یک زندگی جدید می گردد، اما نمی‌تواند از لحاظ روحی و عاطفی از خانواده جدا شود، از طرفی هم به خانواده خود اجازه می دهد تا در تمام مسائل دخالت کنند.

 • وابستگی زن به خانواده بعد از ازدواج

از دلایل وابستگی زنان به والدین خود می توان به تربیت خانوادگی، نداشتن فرصت استقلال، اعتماد به نفس پایین و نارضایتی از همسر اشاره کرد.

حتی دیده شده است که برخی از زنان پس از سال ها نمی توانند از خانواده خود جدا شوند و با بروز کوچکترین مشکلی به خانواده پناه می برند. برخی دیگر از زنان نیز به دلیل نارضایتی از زندگی با همسر ترجیح می دهند بیش تر وقت را با خانواده خود بگذرانند.

 • وابستگی مرد به خانواده پس از ازدواج

وابستگی مردان می تواند بیش تر از زنان آزاردهنده باشد چراکه باعث دخالت دائمی اطرافیان در زندگی آن ها می شود. مردی که به خانواده خود وابسته باشد نمی تواند ارتباط درستی با همسر خود برقرار کند و دائماً در جنگ و جدال با یکدیگر هستند.

برخی از مردان آنقدر به خانواده خود وابسته هستند که حتی پس از ازدواج نیز مخارج زندگی را هم از آن ها دریافت می‌کنند.

وابستگی به خانواده بعد از ازدواج

نشانه های شخصیت وابسته

افرادی که وابسته به دیگران هستند قدرت استدلال و استنباط پایینی دارند و در مورد کوچک ترین کارها از دیگران کمک می‌گیرند. در این شرایط افراد قادر به تصمیم گیری نیستند و دیگران باید برای آن ها برنامه‌ریزی و تصمیم گیری انجام دهند.

علاوه بر این موضوع، این افراد در بسیاری از مسائل مهارت ندارند به جای اینکه خود مسئله را حل کنند از دیگران کمک می‌خواهند.

فرد وابسته وقتی در مورد یک موضوع با همسرش به توافق می رسد پس از مدتی زیر توافق خود می زند.

سنجش میزان وابستگی به خانواده بعد از ازدواج

سوالات زیر را از خودتان و همسرتان بپرسید. اگر پاسخ شما به اکثر سوالات مثبت باشد شما فردی وابسته هستید:

 • آیا همیشه دیگران باید برای شما تصمیم بگیرند و بدون کمک آن ها نمی توانید تصمیم بگیرید؟
 • آیا برای کوچک ترین مسئله نیاز به کمک دیگران دارید؟
 • آیا همیشه با نظر دیگران موافق هستید و از خودتان نظری ندارید؟
 • آیا زمانی که از خانواده خود دور هستید احساس تنهایی می کنید؟
 • آیا نگران هستید که خانواده ترکتان کنند؟

معایب برقراری رابطه با فرد وابسته به خانواده :

 • تمام مسائل و مشکلات را با خانواده در میان می‌گذارد.
 • درباره مسائل خصوصی با خانواده خود صحبت می کند .
 • این ویژگی ها در تربیت فرزندان تاثیرگذار است.
 • شخصیت های وابسته ممکن است به بهانه اینکه خانواده قصد کمک به او را دارند تمام مرزهای خانه را بشکند.

وابستگی به خانواده راهی جز تباهی ندارد زن و مرد باید قبل از ازدواج با مراجعه به مشاور از وابستگی ها شناخت پیدا کنند.

منبع : چگونه وابستگی همسر به خانواده اش را کم کنیم؟

چرا پس از ازدواج باز هم به خانواده قبلی خود وابسته ایم؟ چگونه می توانیم وابستگی را کم تر کنیم؟ آیا وابستگی به خانواده بعد از ازدواج مشکلی ایجاد می کند؟ ارتباط با خانواده بعد از ازدواج چگونه باشد؟

در ابتدا باید بدانید که نقص تربیتی والدین نسبت به فرزندان باعث وابستگی بیش از اندازه فرزندان به خانواده شده و در نتیجه آن فرزندان نمی توانند یک زندگی مستقل داشته باشند.

وقتی فردی با وجود وابستگی شدید به خانواده خود ازدواج می کند، یعنی هنوز آماده ازدواج نیست و در مورد این موضوع منطقی فکر نکرده است.

یکی از نکاتی که قبل از ازدواج باید مورد بررسی قرار گیرد میزان وابستگی فرد به خانواده است. وابستگی بیش از اندازه و بی توجهی بیش از اندازه هر دو به فرد آسیب می رساند، توجه داشته باشید که این وابستگی می تواند مالی، روانی یا عاطفی باشد.

انواع وابستگی به خانواده

وابستگی به خانواده می تواند دو حالت داشته باشد در حالت اول فرد به خانواده وابسته است و فقط در شرایط و موارد خاص به سراغ خانواده می رود. در حالت دوم خانواده برای فرد با اهمیت ترین چیز است، در این شرایط او دوست دارد همیشه در کنار خانواده خود باشد.

حالت دوم آسیب بیشتری به زندگی آن ها وارد می‌کند.

در این شرایط، پس از ازدواج فرد از خانواده خود جدا شده و وارد یک زندگی جدید می گردد، اما نمی‌تواند از لحاظ روحی و عاطفی از خانواده جدا شود، از طرفی هم به خانواده خود اجازه می دهد تا در تمام مسائل دخالت کنند.

 • وابستگی زن به خانواده بعد از ازدواج

از دلایل وابستگی زنان به والدین خود می توان به تربیت خانوادگی، نداشتن فرصت استقلال، اعتماد به نفس پایین و نارضایتی از همسر اشاره کرد.

حتی دیده شده است که برخی از زنان پس از سال ها نمی توانند از خانواده خود جدا شوند و با بروز کوچکترین مشکلی به خانواده پناه می برند. برخی دیگر از زنان نیز به دلیل نارضایتی از زندگی با همسر ترجیح می دهند بیش تر وقت را با خانواده خود بگذرانند.

 • وابستگی مرد به خانواده پس از ازدواج

وابستگی مردان می تواند بیش تر از زنان آزاردهنده باشد چراکه باعث دخالت دائمی اطرافیان در زندگی آن ها می شود. مردی که به خانواده خود وابسته باشد نمی تواند ارتباط درستی با همسر خود برقرار کند و دائماً در جنگ و جدال با یکدیگر هستند.

برخی از مردان آنقدر به خانواده خود وابسته هستند که حتی پس از ازدواج نیز مخارج زندگی را هم از آن ها دریافت می‌کنند.

وابستگی به خانواده بعد از ازدواج

نشانه های شخصیت وابسته

افرادی که وابسته به دیگران هستند قدرت استدلال و استنباط پایینی دارند و در مورد کوچک ترین کارها از دیگران کمک می‌گیرند. در این شرایط افراد قادر به تصمیم گیری نیستند و دیگران باید برای آن ها برنامه‌ریزی و تصمیم گیری انجام دهند.

علاوه بر این موضوع، این افراد در بسیاری از مسائل مهارت ندارند به جای اینکه خود مسئله را حل کنند از دیگران کمک می‌خواهند.

فرد وابسته وقتی در مورد یک موضوع با همسرش به توافق می رسد پس از مدتی زیر توافق خود می زند.

سنجش میزان وابستگی به خانواده بعد از ازدواج

سوالات زیر را از خودتان و همسرتان بپرسید. اگر پاسخ شما به اکثر سوالات مثبت باشد شما فردی وابسته هستید:

 • آیا همیشه دیگران باید برای شما تصمیم بگیرند و بدون کمک آن ها نمی توانید تصمیم بگیرید؟
 • آیا برای کوچک ترین مسئله نیاز به کمک دیگران دارید؟
 • آیا همیشه با نظر دیگران موافق هستید و از خودتان نظری ندارید؟
 • آیا زمانی که از خانواده خود دور هستید احساس تنهایی می کنید؟
 • آیا نگران هستید که خانواده ترکتان کنند؟

معایب برقراری رابطه با فرد وابسته به خانواده :

 • تمام مسائل و مشکلات را با خانواده در میان می‌گذارد.
 • درباره مسائل خصوصی با خانواده خود صحبت می کند .
 • این ویژگی ها در تربیت فرزندان تاثیرگذار است.
 • شخصیت های وابسته ممکن است به بهانه اینکه خانواده قصد کمک به او را دارند تمام مرزهای خانه را بشکند.

وابستگی به خانواده راهی جز تباهی ندارد زن و مرد باید قبل از ازدواج با مراجعه به مشاور از وابستگی ها شناخت پیدا کنند.

منبع : چگونه وابستگی همسر به خانواده اش را کم کنیم؟

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 42
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 31
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 33
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 185
 • بازدید ماه : 1605
 • بازدید سال : 3618
 • بازدید کلی : 6423
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی